Hírek

Elérhetőségek

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely vezetői pályázata

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely vezetői pályázatának kiírását az alábbi tartalom szerint hagyja jóvá:

 

A pályázatot meghirdető szerv:

 • Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
                2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
   
  A meghirdetett munkahely címe, a munkakör, a megbízás időtartama:
 • Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely
 • A betöltendő munkakör: magasabb vezető
 • A magasabb vezetői megbízástól számított 5 év.
   
  Képesítési és egyéb feltételek:
 • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység,
 • legalább öt év szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • 18. év betöltése,
 • büntetlen előélet.
   
  Juttatások:
 • Kjt. szerinti illetmény és pótlék.       
               
  A pályázathoz csatolni kell:
 • a legfontosabb személyi adatokat tartalmazó szakmai önéletrajzot,
 • az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, helyzetelemzésre épülő szakmai elképzelést,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület, kötelezi magát vagyonnyilatkozat leadására.
   
  Pályázati cím:
  • Isaszeg Város Polgármestere
              2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
  • A borítékra rá kell írni: „Isaszegi  Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely – Intézményvezetői  pályázat "
  • A pályázatokat postai küldeményként két példányban kérjük.
    
   A pályázat benyújtásának határideje:
 • A KSZK honlapon való megjelenés ideje: 2020. február 28.
 •  A KSZK honlapon való megjelenéstől számított 30 nap: 2020. március 30.
   
  A pályázat elbírálásának határideje:
 • A 2020. május 21-i Képviselő-testületi ülés.
   
  Az állás betöltésének időpontja: 
 • 2020. szeptember 1.
   
  A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást lehet kérni Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőtől (Polgármesteri Hivatal, 2117 Rákóczi u. 45. 06/28-583-100/123).