Hírek

Elérhetőségek

Óvoda vezetői pályázat (Isaszegi Hétszínvirág Óvoda)

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda vezetői pályázatának kiírását az alábbi tartalommal teszi közzé:

 A pályázatot meghirdető szerv:

 • Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
                2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
   
  A meghirdetett munkahely címe, a munkakör, a megbízás időtartama:
 • Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách u. 11.
 • A betöltendő munkakör: óvodavezető
 • A magasabb vezetői megbízástól számított 5 év
   
  Képesítési és egyéb feltételek:
  • felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
  • pedagógus- szakvizsga,
  • legalább öt év szakmai gyakorlat,
  • magyar állampolgárság,
  • 18 év betöltése,
  • büntetlen előélet.
    
   Juttatások:
  • Kjt. szerinti illetmény és pótlék.      
                
   A pályázathoz csatolni kell:
  • a legfontosabb személyi adatok, szakmai önéletrajz,
  • az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, helyzetelemzésre épülő szakmai elképzelést,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
    
   Pályázati cím:
  • Isaszeg Város Polgármestere 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
  • A borítékra rá kell írni: „Isaszegi Hétszínvirág Óvoda –  Óvodavezetői  pályázat "
  • A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük
    
   A pályázat benyújtásának határideje:
 • A KSZK honlapon való megjelenéstől számított 30 nap: 2020. március 30.
 • A KSZK honlapon való megjelenés ideje: 2020. február 28.
  A pályázat elbírálásának határideje:
 • A 2020. május 21. Képviselő-testületi ülés.
   
  Az állás betöltésének időpontja: 
 • 2020. augusztus 16.
  A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőtől (Polgármesteri Hivatal, 2117 Rákóczi u. 14. 06/28-583-100/123).