Hírek

Elérhetőségek

BURSA-HUNGARICA 2019. évi pályázati kiírás

Isaszeg Város Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

ezennel kiírja 2019. évre a BURSA-HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.

A BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra Isaszeg önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ( nappali tagozatos ) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A típusú pályázat”),

illetve azon felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik az ösztöndíjat, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2019/2020. tanévtől kezdődően tanulmányaikat ténylegesen megkezdik. (“B”) típusú pályázat)

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint a pályázati kiírásért felelős személynél -

Ragács Marianna gyámügyi előadó 8. iroda – lehet leadni.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás („A” típusú pályázatnál kötelező)

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 05-től 2018. november 06-ig