Hírek

Elérhetőségek

BURSA-HUNGARICA pályázat 2023.

Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2023. évre

a BURSA-HUNGARICA

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.

 

A BURSA-HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra Isaszeg önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek.

 

„A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:     https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött, véglegesített, onnan kinyomtatott, aláírt és a kötelező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot 2 példányban az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában, Ragács Marianna szociális- és gyámügyi előadónál lehet leadni.(06 28 583-107)

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás

(„A” típusú pályázatnál kötelező)

  1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, családi pótlékról

A pályázat benyújtásának ideje:

2022. október 3-tól   2022. november 3.     14.00 óráig kizárólag személyesen

 

Isaszeg, 2022. október 03.                                                                        Polgármesteri Hivatal