Hírek

Elérhetőségek

ISASZEG A MI VÁROSUNK! - Településfejlesztés

Tisztelt Isaszegi Lakosok!

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy folyamatban van a település szerkezeti tervének átdolgozása, melyet egyrészt a jogszabályi környezet nagymértékű változása tett szükségessé, másrészt a felülvizsgálat során átvilágításra és aktualizálásra kerülnek a teljes települési közigazgatási terület fejlesztési irányai és ezek alapján megalkotásra kerül a későbbiekben az új településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat. 

Önöknek a tervezés jelenlegi fázisában módjuk és lehetőségük van ötleteikkel segíteni a városvezetés és a Képviselő-testület munkáját, Isaszeg fejlődési irányának meghatározásában. Kérjük, hogy a Vélemény oldal”-on tegyék meg javaslataikat legkésőbb december 17-ig, melyeket a szakmai zsűri pozitív elbírálása esetén beépítünk a tervezési programba és továbbítunk a tervezők részére.

  

                                                                            Hatvani Miklós

                                                                            polgármester

 

 

 

  • A Képviselő-testület által támogatott jelenlegi program, melyek az alábbi koncepcionális elemekből állnak:

 

- Isaszeg népesség növekedése a 15 ezer fős lakosságú kisvárosként prognosztizált a fővárosi agglomerációs övezetben.

- a fejlesztési szándékok a kertváros koncepcióban teljesedhetnek ki, mely megalapozza, megteremheti és tovább erősíti a városi image-t. „Isaszeg a mi városunk.”

- a helyi oktatási rendszer intézményi hátterének tovább fejlesztése szükséges, a középfokú oktatás helyi lehetőségeinek bővítése, kapcsolódás a közelben működő felsőfokú oktatási intézményekhez. A természeti környezetre, mint erőforrásra építve tudományos kutatóhely létrehozása Isaszegen.

- az 1848-49-es szabadságharc történelmi hagyományaira, a Rákos-patak természeti értékeire, a termálvíz bázisra, az örökségi elemekre épülő turisztikai fejlesztések megvalósítása.

- a fővárosi agglomerációban bővülő gazdasági övezet rendszeréhez való csatlakozás a város gazdasági potenciáljának növelésével.

 

  • A településrendezési eszközökben részletesen megjelenő elemek:
     

-        Gödöllőt elkerülő úthoz kapcsolódás a közlekedés fejlesztési tervekben.

 -        Gödöllőt Valkóval összekötő út nyomvonal biztosításának további fenntartása.

 -        A Rákóczi út tagoló elemeinek felülvizsgálata, főutca program megvalósítása, városközpont újbóli meghatározása és fejlesztési célú szabályozása.

 -        Városi temető területének bővítése, megközelíthetőségének fejlesztése.

 -        Külterületi, üdülő területi lakáscélra használt ingatlanok építésjogi státuszának vizsgálata, az érintett területek lakossági részvétellel történő fejlesztése.

Vélemény oldal