Hírek

Elérhetőségek

Isaszegi önkormányzati iparterület kialakítása

Ipari park

A fejlesztés alapadatai

Kedvezményezett neve

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Pályázat neve

VEKOP-1.2.2-15 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében

Projekt címe

Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen

Projekt azonosítószáma

VEKOP-1.2.2-15-2016-00006

Projekt tartalmának bemutatása

A település, kistérség lakossága szempontjából a projekt elsődleges célja a munkahelyteremtés. Egy megfelelő infrastruktúrával, aktívan tevékenykedő önkormányzat és a valós igényekhez igazodó szolgáltatási körrel rendelkező iparterület vonzó az újonnan induló, letelepedési helyet kereső vagy már működő, de tovább növekedni kívánó vállalkozások számára, amelyek munkahelyek létrejöttét eredményezik. Az iparterület által biztosított feltételek pedig hozzájárulhatnak az induló vállalkozások fennmaradásához és a már meglévőek bővüléshez is. Továbbá hozzájárulhatnak a területen tevékenykedő cégek alkalmazottai számára megfelelő munkakörülmények biztosításához az általuk nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal, a bérelt infrastruktúra minőségének folyamatos biztosításával. A tervezési terület Isaszeg város külterületén található, a település Szentgyörgypusztai részén. A projekt a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.vel közös konzorciumban valósul meg. A tervezési területen található ingatlanok felosztásra kerülnek a Rendezési tervben meghatározott minimális telekméret (2000 m2) figyelembe vételével. A közvetlen fejlesztéssel érintett terület –zöldmezős beruházásra alkalmas – nagysága: ~2 ha. Az ipari terület fejlesztésének alappillérét adja az infrastruktúrák kiépítése, melyek főbb csoportjai az alábbiak: közlekedési létesítmények kiépítése, közműhálózatok kiépítése, tereprendezés, megvalósításra kerülő épület (iroda és műhely). A szomszédos területek bevonása az iparterületbe: közvetlenül az iparterület mellett található önkormányzati tulajdonú GIP-1-es területek rácsatlakozhatnak a kiépített alapinfrastruktúrára, így igény szerint újabb területek vonhatók be a fejlesztésbe.

Beruházás helye

2117 Isaszeg, külterület 015/58 hrsz

Szerződött támogatás összege

207 898 988 Ft

Támogatás mértéke

100 %

Projekt befejezési dátuma

2020.02.29.

 

Csatolmány(ok):