Hírek

Elérhetőségek

KÖZLEMÉNY ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2018.

 

 

Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról.

 

A köztársasági elnök úr a 2/2018. (I.11.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2018. évi választását 2018. április 8. napjára tűzte ki.

Az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2018. február 19. napjáig tájékoztatja. Azt a választópolgárt, aki 2018. február 9. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész – a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

Az a választópolgár, aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be, amelynek legkésőbb 2018. április 6. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.).

Az átjelentkezési kérelmét, (valamint a kérelem módosítását vagy az átjelentkezés törlését) benyújthatja

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre lehet.

Minden településen csak egyetlen szavazókört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhelyiség városunkban a polgármesteri hivatalban található: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak a település megnevezését tartalmazza (2117 Isaszeg), szintén itt, a  001. szavazókörben szavazhatnak.

 

Mozgóurna iránti kérelmet szintén 2018. április 6. napján 16.00 óráig lehet a HVI-nél, vagy pedig a szavazás napján 15.00 óráig a szavazóköri szavazatszámláló bizottságnál benyújtani.

 

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de másik szavazókör területén – tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a tartózkodási helye szerinti településre. Az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag a mozgóurnával történő szavazást veheti igénybe!

 

 

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

 

Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:

 

1. szavazókör: Isaszeg, Rákóczi u. 45. (Polgármesteri Hivatal)

2. szavazókör: Isaszeg, Madách Imre utca 1. (Damjanich János Általános Iskola)

3. szavazókör: Isaszeg, Madách Imre utca 1. (Damjanich János Általános Iskola)

4. szavazókör: Isaszeg, Madách Imre utca 1. (Damjanich János Általános Iskola)

5. szavazókör: Isaszeg, Kossuth Lajos utca 85. (Klapka György Általános Iskola és AMI)

6. szavazókör: Isaszeg, Kossuth Lajos utca 85. (Klapka György Általános Iskola és AMI)

7. szavazókör: Isaszeg, Tóth Árpád utca 1. (Klapka György Általános Iskola és AMI)

8. szavazókör: Isaszeg, Tóth Árpád utca 1. (Klapka György Általános Iskola és AMI)

 

A választási kampányidőszak 2018. február 17-től április 8-án 19.00 óráig tart.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A szavazatszámláló bizottságba 2-2 tagot bízhat meg:

 • az egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezet (ideértve a nemzetiségi önkormányzatot is),
 • a független jelölt.
  Egy párt csak két tagot delegálhat, még akkor is, ha egyéni jelöltet és országos listát is állított.
  A szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni. A megbízott (delegált) tagot a független jelölt vagy meghatalmazottja, illetve a jelölő szervezet Nemzeti Választási Rendszerben (a továbbiakban: NVR) rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, vagy az NVR-ben rögzített képviselőtől vagy meghatalmazottól írásbeli meghatalmazással rendelkező személy jelentheti be.
  A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát a HVI ellenőrzi.
   
  A választással kapcsolatos információk folyamatosan frissülnek a valasztas.hu oldalon, ugyanitt elérhetők a jelen közleményben hivatkozott nyomtatványok.
   
                                                                                     Tóthné Pervai Katalin s.k.
                                                                                                 HVI vezető