Hírek

Elérhetőségek

Isaszegi Humánszolgáltató Központ energetikai korszerűsítése

         

A fejlesztés alapadatai

Kedvezményezett neve

Isaszeg Város Önkormányzata

Pályázat neve

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projekt címe

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószáma

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00015

Projekt tartalmának bemutatása

Isaszeg Város Önkormányzata tulajdonában több olyan közintézmény áll, amelyek fenntartása, üzemeltetése és rendeltetésszerű karbantartása nagy anyagi terhet ró az önkormányzatra. Az önkormányzat megvizsgálva az épületek műszaki állapotát és a pályázati lehetőségeket az Isaszegi Humánszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése mellett döntött. Az épület már az 1900-as évek elején is lakott volt, de a folyamatos karbantartás ellenére is korszerűtlen műszaki állapotban van. Az intézmény komplex szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el, főbb szakmai egységei a következők: idősek nappali ellátása; szociális étkeztetés; házi segítségnyújtás; családsegítő szolgálat; gyermekjóléti szolgálat; Mindezek mellett az épület helyszínt biztosít a fogyatékkal élő gyermekek fejlesztőtevékenységeihez is. Az épület energetikai paraméterei mind a határoló szerkezetek, mind az épületgépészeti rendszerek tekintetében többnyire korszerűtlen, a jelenlegi követelményektől elmaradnak. Az épület részben már akadálymentes, de a jelenlegi szabályozásnak nem felelnek meg az akadálymentes megoldások. Az épület bejáratánál jelenleg is van rámpa, de a rámpa geometriája és hajlásszöge nem megfelelő, így ennek korrekciója is megtörténik a projektarányos akadálymentesítés során. A tervezett korszerűsítéssel az épületfenntartási költségek jelentősen csökkenthetők és a hivatal ügyfelei és ott dolgozó munkatársak komfortérzete növelhető. A nyílászárók cseréjével megszűnik a huzathatás, a fűtési rendszer felújításával egyéni igényekre szabhatóvá válik a fűtés, a szigeteléssel kimagasló energiamegtakarítás érhető el, a napelemes rendszer az épület villamosenergia költségeinek csökkentéséhez vezet.

A projektben megvalósuló tevékenységek az alábbiak:

-Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik által:

- Utólagos külső oldali szigetelés;

- Műanyag nyílászáró csere/korszerűsítés;

-Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;

- Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása;

- Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése;

- Projektarányos akadálymentesítés.

A fejlesztés hatására elért épületfenntartási és üzemeltetési költségek megtakarításából megvalósítható további önkormányzati fejlesztések kedvezményezettjei lesznek. A projekt célja a fejlesztéssel érintett önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése és ezáltal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. A korszerűsítés eredményeként a Humánszolgáltató Központ épülete GG – Átlagos megközelítő energetikai besorolású épületből BB – közel nulla energiaigényű épületté válik. A megvalósuló fejlesztés hatására az épületben elért üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése összesen 17,15 t/év. A fűtési rendszert levegő -víz hőszivattyú biztosítja majd, és az épületre napelemes rendszer kerül telepítésre. Így az épület üzemeltetéséhez szükséges villamosenergia előállítása, valamint a fűtési hőenergia biztosítása is megújuló energiaforrás igénybevételével történik majd.

Beruházás helye

2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 16.

Szerződött támogatás összege

51 294 409 Ft

Támogatás mértéke

100%

Projekt tervezett befejezési dátuma

2023.12.31.