Hírek

Elérhetőségek

Összevont jelentés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 2017

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a felelősségi körébe tartozó előző évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló, 2017. évre vonatkozó összevont jelentést az önkormányzatnak 2018. május 31-éig a honlapján közzé kell tennie.

Ezen rendelkezés alapján Isaszeg Város Önkormányzata az alábbi összevont jelentést teszi közzé:

I.    A  közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok

     1. a közszolgáltatási szerződés tárgya

Isaszeg város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás

     2. a közszolgáltatási szerződés szerinti szolgáltató:

Travel Masters Kft.

Hatvan, Iparterület. 10241/7 Hrsz.

     3. a közszolgáltatási szerződés érvényessége:

Travel Masters Kft.

2014.08.01-től   2022.07.31-ig

II.             2017. évre vonatkozó adatok

     1. a tarifarendelet száma

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Isaszeg város közigazgatási határán belüli menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról, azok alkalmazási feltételeiről és az utazási feltételek helyi szabályozásáról szóló többször módosított 24/2009. (VII.15.) Önk. rendelet

     2. ellátott vonalak száma

2

     3. indított járatszám

12096

     4. menetrend szerinti kilométer ( km)

89460

     5. szolgáltatást végző járművek darabszáma

2

     6. a szolgáltatást végző járműállomány átlagéletkora

7

 III.    Számviteli adatok/támogatások

     1. a szolgáltatásból származó 2017. évi nettó 

         árbevétel    (eFt)

NAV HONLAP

     2. a helyi közlekedés 2017. évi normatív támogatása

        (átutalt eFt)

NAV HONLAP

     3. a 2017. évhez kapcsolódó önkormányzati

         hozzájárulás

4.200.000 Ft

 

 

 

Isaszeg, 2018. 02.13

 

 

Isaszeg Város Önkormányzata