Hírek

Elérhetőségek

Pünkösdi Közösség

A városban az 1930-as évek óta van jelen a pünkösdi hívők csoportja. Sokáig magánházaknál jöttek össze, és tartották heti rendszeres imaóráikat. 1965-től egy ideig a református templom adott otthont istentiszteleteinek, létszámuk ekkor már meghaladta a 30 főt. A rendszerváltás elhozta valódi vallásszabadság teremtette lehetőséget kihasználva 1993-ban készült el a korszerű, 200-250 férőhelyes pünkösdi imaház. A gyülekezetnek jelenleg 70 alámerített tagja és sok-sok látogatója van.

A gyülekezeti élet elválaszthatatlan része az Exodus zenekar, amely 1991-ben alakult a zenét szerető lelkes amatőrökből. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírnak, többek között Izráel Keresztény Barátaival ápolnak szoros együttműködést, de jártak erdélyi evangelizációs túrán is. A gyülekezet évek óta segíti a hitéleti tevékenységet a határokon túl is, többek között Erdélyben és Moldvában.

Honlap: www.epk-isaszeg.hu

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség imaháza