Hírek

Elérhetőségek

A Római Katolikus Egyházközség

 

Isaszeg lakosságának többségét hagyományosan a római katolikus vallás hívei teszik ki. Napjainkban a katolikusok vallásukat két templomban is gyakorolhatják. A város régi, műemlék temploma a XII. században épült és Szent Márton tiszteletére szentelték, átalakított formában, de ma is használatban van. A növekvő Isaszeg számára ez az épület a XX. század elejére már szűkösnek bizonyult, így 1937-ben elhelyezték az épülő új Szent István-templom alapkövét, ami a hívek áldozat-vállalásának szép példájaként készült el. Az alapokhoz először nagy fáradsággal mesterséges dombot emeltek a völgyben épült templomhoz, fenntartva azt a hagyományt, hogy a templomnak ki kell emelkednie környezetéből.

A katolikus templom

Katolikus templom

Az elmúlt évtizedekben a templomot folyamatosan korszerűsítették, hogy megfeleljen a modern igényeknek. 1986-ban helyére emelték a földön összeszerelt toronysisakot. Az utóbbi négy évben felújították az elektromos hálózatot, hangerősítőket szereltek fel, s a fűthető templomban télen sem kell dideregniük a híveknek. Takács István mezőkövesdi templomfestő 1982-ben elkészítette a freskókat, a keresztút képeit. Az oltárképen egy régi isaszegi népviseletbe öltözött család, az 1849-es híres csata tüzére és vörössipkás katonája láthatók. Ők a tanúi a főjelenetnek, amint István a Szűzanya oltalmába ajánlja az országot. Az országban egyedül itt örökítették meg a vörössipkások emlékét, s a képhez azóta is elzarándokolnak mai utódaik.

Az egyházközség a Váci Egyházmegye részét képezi, plébánosa jelenleg Gulyka József. A templomban hetente nyolc alaklommal celebrálnak szentmisét. Fontos fejlemény az egyházközség életében, hogy egyre több fiatal kapcsolódik a közösséghez. Rendszeresen tartanak diákmiséket, a templom ének- és zenekara pedig elismert része a város kulturális életének, gyakran szerepelnek a helyi rendezvényeken, például az április 6-i csata-emléknapon, vagy a templom búcsúnapján, augusztus 20-án.