Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás az óvodai és a bölcsődei beiratkozásról 2023.

13/2023.(II.16.) Kt. határozat:

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Bóbita Óvoda és az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda fenntartója, az intézményekben a beiratkozások időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

2023. május 2-3. 8.00 –18.00 óráig.

Helyszíne: Isaszegi Bóbita Óvoda, 2117 Isaszeg, Vadász u. 2.

                               Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách I. u. 11.   

2. A Fenntartó felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a beiratkozások időpontját, helyszínét és rendjét, a felvételi körzethatárt, a kitűzött határidő előtt legalább harminc nappal az intézményben szokásos módon hozzák nyilvánosságra. 

Határidő a meghirdetésre:

1. az intézményi és a városi honlapon 2023. február 28. 

2. az Isaszegi Önkormányzati Tájékoztatóban a soron következő számban 

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

    Szabóné Kiss Márta, Skultétiné Pál Judit intézményvezetők,

              Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető

 

 

 

14/2023.(II.16.) Kt. határozat:

1. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde fenntartója, a bölcsődei beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

2023. május 2-3. 8.00 –18.00 óráig.

Helyszíne:  Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg,

                   Móricz Zsigmond utca 14.

2. A Fenntartó felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontját, helyszínét és rendjét az eddig helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra. 

Határidő a meghirdetésre:

1. az intézményi és a városi honlapon 2023. február 28.

2. az Isaszegi Önkormányzati Tájékoztatóban a soron következő számban

Felelős: Hatvani Miklós polgármester

              Hajdú Éva intézményvezető

              Pisiák Zsuzsanna igazgatási osztályvezető