Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a felsőoktatási intézményben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

Tisztelt Lakosság!

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben foglaltak szerint azonos összegű, de 8.000 Ft/hót meg nem haladó tanulmányi ösztöndíjban részesítheti azt a főiskolai, egyetemi hallgatót, aki

 • államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt az első diploma megszerzéséhez,
 • az egységes tanulmányi rendszerből származó az adott szemeszterre vonatkozó tanulmányi eredmények igazolása szerint legalább 4,5 tanulmányi átlagot ért el.
 • a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme
 • aktív korúak esetében 57.000 Ft-ot,
 • nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő/k  esetében 120.000 Ft-ot.
 • gyermekét/gyermekeit/gyámoltját/gyámoltjait egyedül nevelő esetében 100.000 Ft-ot nem haladja meg.

A tanulmányi és a szociális ösztöndíj (BURSA) együttesen nem igényelhető.

A támogatás összege szeptember 1-től január 31-ig, illetve február 1-től június 30-ig állapítható meg.

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelem tanulmányi félévenként, minden év február 28-ig, illetve szeptember 30-ig nyújtható be az

Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.)

 • Ügyfélszolgálati Irodájában (tel.: 28/583-100).

 Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–18.00; keddtől csütörtökig: 8.00–12.00, 13.00– 16.00; péntek: 8.00–12.00.

 • Szociális és Igazgatási Irodában (8. sz.) (tel.: 28/583-107).

Hétfő: 13.00–16.00; szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; péntek: 8.00–12.00)

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:

 • a hallgatói jogviszony igazolása,
 • az egységes tanulmányi rendszerből származó az adott szemeszterre vonatkozó tanulmányi eredmények igazolása,
 • a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,
 • TAJ kártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány.

 

Polgármesteri Hivatal