Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a felsőoktatási intézményben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

Tisztelt Lakosság!

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága az Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a középiskolai és felsőfokú tanulmányi támogatásokról szóló 7/2022. (III. 25.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint azonos összegű, de 8.000 Ft/hót meg nem haladó tanulmányi ösztöndíjban részesítheti azt a főiskolai, egyetemi hallgatót, aki

  • államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt az első diploma megszerzéséhez,
  • az egységes tanulmányi rendszerből származó, az adott szemeszterre vonatkozó tanulmányi eredmények igazolása szerint legalább 4,5 tanulmányi átlagot ért el.
  • a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori szociális vetítési alap 300%-át, azaz 2023-ban a 85.500 Ft-ot.

A tanulmányi és a szociális ösztöndíj (BURSA) együttesen nem igényelhető.

A támogatás összege szeptember 1-től január 31-ig, illetve február 1-től június 30-ig állapítható meg.

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelem tanulmányi félévenként, minden év február 28-ig, illetve szeptember 30-ig nyújtható be

az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.)

  • Ügyfélszolgálati Irodájában (tel.: 28/583-100).

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.30; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-17.00.

  • Szociális és Igazgatási Irodában (8. sz.) (tel.: 28/583-104).

Hétfő: 13.00–17.00; szerda: 8.30–12.00 és 13.00–17.00, csütörtök: 9.00-12.00.

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:

  • a hallgatói jogviszony igazolása,
  • az egységes tanulmányi rendszerből származó az adott szemeszterre vonatkozó tanulmányi eredmények igazolása,
  • a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,
  • a kérelmező és a családtagok TAJ kártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány másolata.

 

Polgármesteri Hivatal