Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a középiskolában tanulók egyszeri tanulmányi támogatásáról

Tisztelt Lakosság!

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben foglaltak szerint egyszeri, azonos összegű, de 15.000 Ft-ot meg nem haladó, támogatásban részesítheti azt a középiskolai oktatási intézményben tanulót, aki

  • nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi megszerzéséhez,
  • a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,6 átlagot kerekítés nélkül eléri,

A támogatás iránti kérelem, a tanulmányi félév befejezését követően, minden év február 15. és július 15. napjáig nyújtható be az

Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.)

  • Ügyfélszolgálati Irodájában (tel.: 28/583-100).

 Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–18.00; keddtől csütörtökig: 8.00–12.00, 13.00– 16.00; péntek: 8.00–12.00.

  • Szociális és Igazgatási Irodában (8. sz.) (tel.: 28/583-107).

Hétfő: 13.00–16.00; szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; péntek: 8.00–12.00)

A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:

  • iskolalátogatási igazolás, melynek tartalmaznia kell az érettségi megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezését,
  • a bizonyítvány másolata a tanulmányi átlagról,
  • TAJ kártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány (kérelmező és a tanuló).

 

Polgármesteri Hivatal