Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a középiskolában tanulók egyszeri tanulmányi támogatásáról, szociális rászorultság alapján

Tisztelt Lakosság!

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a középiskolai és felsőfokú tanulmányi támogatásokról szóló 7/2022. (III. 25.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint egyszeri, azonos összegű, de 15.000 Ft-ot meg nem haladó, támogatásban részesítheti azt a középiskolai oktatási intézményben tanulót, aki

  • nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi megszerzéséhez,
  • a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,0 átlagot kerekítés nélkül eléri,
  • a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a pályázat elbírálásakor érvényben lévő mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, azaz az 57.000 Ft-ot,
  • és a környezettanulmány alátámasztja a szociális rászorultságot.

A támogatás iránti kérelem, a tanulmányi félév befejezését követően, minden év február 15., és július 15. napjáig nyújtható be az

Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.)

  • Ügyfélszolgálati Irodájában (tel.: 28/583-100).

 Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–18.00; keddtől csütörtökig: 8.00–12.00, 13.00– 16.00; péntek: 8.00–12.00.

  • Szociális és Igazgatási Irodában (8. sz.) (tel.: 28/583-104).

Hétfő: 13.00–16.00; szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00; péntek: 8.00–12.00)

A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:

  • az iskola igazolása, melynek tartalmaznia kell az érettségi megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezését, (az igazolás a kérelem nyomtatvány része)
  • az adott félévi/tanév végi bizonyítvány másolata a tanulmányi átlagról
  • a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,
  •  TAJ kártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány (kérelmező és a tanuló).

 

Polgármesteri Hivatal