Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a középiskolában tanulók egyszeri tanulmányi támogatásáról, szociális rászorultság alapján

Tisztelt Lakosság!

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a középiskolai és felsőfokú tanulmányi támogatásokról szóló 7/2022. (III. 25.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint egyszeri, azonos összegű, de 15.000 Ft-ot meg nem haladó, támogatásban részesítheti azt a középiskolai oktatási intézményben tanulót, aki

 • nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi megszerzéséhez,
 • a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,0 átlagot kerekítés nélkül eléri,
 • a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a pályázat elbírálásakor érvényben lévő mindenkori szociális vetítési alap 200%-át, azaz 2023-ban az 57.000 Ft-ot,
 • és a környezettanulmány alátámasztja a szociális rászorultságot.

A támogatás iránti kérelem, a tanulmányi félév befejezését követően, minden év február 15., és július 15. napjáig nyújtható be

az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.)

 • Ügyfélszolgálati Irodájában (tel.: 28/583-100).

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.30; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-17.00.

 • Szociális és Igazgatási Irodában (8. sz.) (tel.: 28/583-104).

Hétfő: 13.00–17.00; szerda: 8.30–12.00 és 13.00–17.00, csütörtök: 9.00-12.00.

A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:

 • az iskola igazolása, melynek tartalmaznia kell az érettségi megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezését, (az igazolás a kérelem nyomtatvány része)
 • az adott félévi/tanév végi bizonyítvány másolata a tanulmányi átlagról
 • a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai,
 • a bankszámlakivonat másolata, amennyiben a támogatást bankszámlára kéri,
 •  TAJ kártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány (kérelmező és a tanuló).

 

Polgármesteri Hivatal