Hírek

Elérhetőségek

Téli rezsicsökkentés- lakossági felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást nyújt a Kormány mindazon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított földgáz-ártámogatásban nem részesültek.

 

- Háztartásonként egy igénylés nyújtható be.

- A juttatás igényelendő formája:

                   a) tűzifa,

                   b) szén,

                   c) PB palackos gáz,

                   d) PB tartályos gáz,

                   e) fűtőolaj,

                   f) pellet/brikett.

 

- A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

- Természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem biztosítja egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

 

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz történő benyújtásának helye és határideje:

 

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálata, vagy a

Szociális és Igazgatási Iroda

 

2018. október 15.

A határidő lejártát követően igénylés nem nyújtható be!

 

Az igénylő nyilatkozatában hozzájárul személyes adatainak az önkormányzat, a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) általi kezeléséhez, nyilvántartás vezetéséhez, valamint a BM OKF szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatának elvégzéséhez.

Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy  büntetőeljárást kezdeményez.

 

A nyilatkozat letölthető Isaszeg Város honlapjáról: www.isaszeg.hu valamint személyesen átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és  ügyfélfogadási időben a Szociális és Igazgatási Irodán (7. iroda).

 

Isaszeg, 2018. augusztus 9.                                           Isaszeg Város Önkormányzata