Hírek

Elérhetőségek

„Üdvözlő ajándék” az isaszegi újszülöttek részére

Tisztelt Isaszegi Lakosok!

 2021. január 1-jétől lép hatályba Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesterének 29/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelete, mely isaszegi újszülöttek részére biztosít „Üdvözlő ajándék” címen 10.000 támogatást.

Az Önkormányzat jövedelmi viszonyaitól függetlenül támogatásban részesíti azt a családot, amely a gyermek születésekor életvitelszerűen a település közigazgatási területén lakik és a szülők közül legalább az egyik a gyermek születése előtt legalább egy éve bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezett Isaszegen.

A támogatást a szülőnek kell igényelni a rendelet mellékletét képező „Kérelem az Üdvözlő ajándékhoz” nyomtatvány kitöltésével. A kérelem nyomtatvány letölthető az isaszeg.asp.lgov.hu honlapról a csatolmányból, valamint beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán.

Az önkormányzat hivatalához benyújtott igényléshez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a gyermek születésekor isaszegi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülő és a gyermek lakcímkártyájának másolatát.

A támogatás iránti igényt a gyermek születését követő három hónapon belül lehet benyújtani. Az igénylésre meghatározott határidő jogvesztő.

 

Polgármesteri Hivatal